Social responsibility

Environmental area

Social area

Economic area

1. pillar
Nature and ecology

 • Recycling programs, waste sorting
 • Energy saving - using LED technology in all stores
 • Paper saving - the paperless office project- digitization
 • Only passive offer of carrying bags, emphasis on their recyclability

2. pillar
Charity

 • Support for social institutions, sheltered workshops, children's homes
 • Voluntary fundraising
 • Support for charity projects
 • Support for local communities

3. pillar
Family / children / elderlies

 • Support for education of children and youth
 • Help to disabled children and their families
 • Strengthening intergenerational relationships

4. pillar
Team

 • Mutual respect, politeness, dignity and fair treatment
 • Sports and teambuilding events
 • Education
 • Health and safety

McPen supports

1. Česká společnost, z. s.

1. Česká společnost, z. s. byla založena v roce 2013 a již od počátku své existence nabízí služby převážně pro rodiny s dětmi. V posledních letech se soustředí především na pomoc rodinám ve finanční tísni formou materiální a potravinové pomoci a zkvalitňováním již stávajících služeb. http://1ceskaspolecnost.cz/

Pomáhej SRDCEM, z. s.

Spolek Pomáhej srdcem z. s. byl založen v květnu 2016 a cílem jeho působení je materiálně i finančně pomáhat dětem i dospělým v jejich nelehkém boji nejen s roztroušenou sklerózou, ale i s dalšími zákeřnými nemocemi. https://pomahejsrdcem.cz/

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Cílem celostátního spolku Asociace muskulárních dystrofiků v ČR je podporovat děti i dospělé postižené nervosvalovým onemocněním, pomáhat jim integrovat se do společnosti, poskytovat potřebné informace k udržení co nejlepší kvality života a prosazovat zlepšení multidisciplinární péče. http://www.amd-mda.cz/

Liška Lužánky

Posláním Lužánek – střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže. https://liska.luzanky.cz/

ZŠ Čtverka Uherský Brod

Základní škola Čtverka Uh. Brod se věnuje vzdělávání dětí s mentálním postižením, kombinovaným postižením (zrakovým, řečovým, sluchovým, tělesným) a autismem. http://www.zsctverka.cz/

Centrum Locika

Vizí Centra je, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodině bez násilí. Posláním Centra je pomáhat dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. http://www.centrumlocika.cz

Dejme dětem šanci

Od roku 2011 poskytuje organizace DEJME DĚTEM ŠANCI komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů po celé České republice. Projekty organizace jsou koncipovány tak, aby opravdu pomohly potřebným a usnadnily úspěšné začlenění do společnosti po opuštění DD. https://www.dejmedetemsanci.cz/

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je spolkem založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. Svým klientům poskytuje bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti. https://www.poradna-prava.cz

Letní tábor Janovka

5. PS (pionýrská skupina) v Děčíně je jednou z mnoha skupin organizace Pionýr, dobrovolného, samostatného sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Sdružení s celostátní působností a nezávislého na politických stranách, hnutích a ideologiích. http://www.5psdecin.cz

TOM OFTALMO

TOM Oftalmo, oddíl nejen pro zrakově postižené děti. http://www.tomoftalmo.cz

DIY PROJEKTY

Prázdninová výtvarka - DIY trika, tašky, deníky a také jsme pomáhali Spolu dětem. http://www.diyprojekty.cz

Zlín Film Fest 2017

Jako v předešlých letech McPen sponzoruje v rámci ZFF akce pro děti, které jsou zrakově postižené a dále akce, kdy se rodiče s dětmi vrhnou na prázdné chodníky a pomocí kříd z nich vykouzlí jeden velký barevný svět. https://www.zlinfest.cz/

Příměstský tábor 2017

Po stopách dinosaurů na rozhledny Jizerských hor. Pro děti ve věku od 4 - 9 let. 5 dnů organizovaného programu pod vedením zkušených vedoucích. https://www.facebook.com/Semafor-dětský-koutek-a-kavárna-855127787844977/

Zlín Film Fest 2016

Jako v předešlých letech McPen sponzoruje v rámci ZFF akce pro děti, které jsou zrakově postižené a dále akce, kdy se rodiče s dětimi vrhnou na prázdné chodníky a pomocí kříd z nich vykouzlí jeden velký barevný svět. https://www.zlinfest.cz/

Dobrá srdce

Nadační fond dobrá srdce byl založen za účelem pomoci nemocným dětem a rodičům samoživitelům v jejich tíživé životní situaci. http://www.dobrasrdce.cz/

Mezi námi o.p.s.

Obecně prospěšná společnost, která propojuje generace malých dětí a seniorů z domovů důchodců. Cílem je zprostředkovávat předávání zkušeností seniorů dětem, naučit děti úctě a respektu ke stáří, zprostředkovat seniorům energii z radosti a živelnosti těch nejmenších. https://www.mezi-nami.cz/

Bezpečně na silnicích o.p.s.

Posláním této organizace je svými aktivitami přispět k významnému snížení závažné dopravní nehodovosti a jejích následků. Dále úsílí o dosažení špičkové úrovně provádění dopravně bezpečnostních akcí a aktivit určené široké veřejnosti a dětem předškolního věku, kde získají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti silničního provozu. https://www.tymbezpecnosti.cz/

Zlín Film Fest 2015

V rámci zlínského filmového festivalu konaného v roce 2015 jsme opět podpořili akci "Radost tvořit", jež je organizována pro děti těžce zrakově postižené. Další akcí, které jsme byli partnerem, je "Malování na chodníku", kde se vymalují všechny děti i rodiče dle vlastní fantazie. https://www.zlinfest.cz/

Mateřské centrum Rákosníček

Občanské sdružení jehož posláním je posilovat roli rodiny, rodičovské výchovy a mezigeneračních vztahů. Sdružení pomáhá rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyjít z izolace. https://www.mcrakosnicek.cz/

Andělé bez Křídel

Občanské sdružení jež pomáhá dětem s hendikepem a jejich rodinám. https://andelebezkridel.webnode.cz/

Zlín Film Festival 2014

V roce 2014 papírnictví McPen v rámci festivalu podpořilo akci "Radost tvořit", která je určena pro děti těžce zrakově postižené a ukazuje, že i tyto holky a kluci dokáží s papírem a barvami velké věci. Další akcí, které jsme na festivalu partnerem je "Malování na chodníku", kde všechny děti a jejich rodiče, kteří mají rádi malování, rozvinou svou fantazii a na pár okamžiků ozdobí zlínské cesty. https://www.zlinfest.cz/

Zlín Film Festival 2013

Festival patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Svým účastníkům přináší pestrou nabídku filmového i doprovodného programu hlavně pro děti a mládež. https://www.zlinfest.cz/

Dům tří přání

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. http://www.dumtriprani.cz/

Galerie Umění pro děti 2012 Příběhy pro Davídka

Nezisková organizace založená za účelem podpory vztahu dětí k umění, jejímž hlavním cílem je správně podchytit vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání masové kultury. Součástí činností galerie jsou i různé charitativní výstavy za účelem pomoci nemocným či handicapovaným dětem. http://www.galeriegud.cz/

Letní dětský tábor Janovka 2012

Sdružení mladých lidí, především studentů středních a vysokých škol, kterým není lhostejné jak děti tráví svůj volný čas o letních prázdninách. V prostředí šluknovského výběžku se učí novým věcem a dovednostem v rámci táborových her. https://ldt-janovka.webnode.cz/

The stationery shops network McPen is an important distributor of leading Czech and world producers of school and office supplies.

We constantly work on expanding our store network to be as close to you, our customers, as possible.

We don’t think the only business mission is to sell anything. We are convinced that both sides must benefit from this deal.

The customer that bought a quality product at a fair price and we, that we not only sold but also made pleasure. Building trust between a customer and a seller takes a long time. We will do our best to gain your trust. We realize that by only selling does not our service finish, but our customer´s promise begins.

We do not want to be the cheapest, we want to be of the highest quality and we will never budge.

We will never prefer our quality to the price. Therefore you will find products of only proven brands by us and we will always be against cheap substitutes that deceive you, customers. If we want to sell the quality, we need the expertness as well. We pay attention to broad knowledges of the assortment that our staff sells.

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Fénix Praha

Síť papírnictví McPen se opět rozšířila! V pátek 4.5. jsme otevřeli novou prodejnu v NC Fénix v Praze. Věříme, že se vám bude líbit!

Zavřít