Hledání

Zásady nakládání s osobními údaji z kamerového systému

Název a kontaktní údaje správce, který provádí zpracování osobních údajů:

VersaCo s. r. o.

IČO: 28946413

se sídlem Praha 4 Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, č. vložky 154992

(dále jen „společnost“)

Kontaktní osoba: Martin Šturm

Kontaktní email: info@mcpenshop.cz, info@mcpen.cz

Název evidence zpracování osobních údajů:

Obrazové a zvukové záznamy z kamerového systému, umístěného v provozovnách společnosti.

Informace o tom, že je prostor monitorován kamerami se záznamem je provedena před vstupem do prostoru.

Účel zpracování evidence:

 • ochrana majetku společnosti
 • ochrana zdraví a života zaměstnanců společnosti

Zákonné důvody zpracovávání osobních údajů:

 • oprávněné zájmy společnosti
 • u zaměstnanců s jejich souhlasem

Kategorie subjektů údajů:

 • veškeré osoby, které se dostanou do prostoru monitorovaného kamerami
 • zákazníci a zaměstnanci

Kategorie osobních údajů:

 •  podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob (obrazový  a zvukový záznam)

Doba uchovávání osobních údajů:

 • 30 dní od pořízení záznamu, tj. od okamžiku zahájení zpracovávání OÚ

Způsob uchovávání osobních údajů:

 • v elektronické podobě

Osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů ve společnosti:

 • členové statutárního orgánu společnosti
 • Martin Šturm – zaměstnanec společnosti
 • Lukáš Sysel – zaměstnanec společnosti

Způsob zpracování osobních údajů ve společnosti:

 • automatické průběžné nahrávání kamerových záznamů z kamer, instalovaných v provozovnách společnosti do úložiště záznamového zařízení
 • v případě potřeby mohou osoby odpovědné za zpracování OÚ záznam prohlédnout a pořídit z něj kopie
 • kopie záznamů mohou být předány pouze oprávněným subjektům
 • kopie záznamů mohou být uchovávány pouze po dobu nezbytnou k projednání a vyřešení případu protiprávního jednání či pojistné události
 • po uplynutí lhůty pro výmaz se starší záznamy automaticky přepisují novými záznamy

Kategorie oprávněných subjektů, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny či předány:

 • poskytovatelé IT služeb při správě a běžné údržbě kamerového systému
 • externí právní kancelář při řešení podezření ze spáchání protiprávního činu
 • orgány činné v trestním či přestupkovém řízení při podezření ze spáchání protiprávního činu
 • pojistitel společnosti v případě pojistné události v provozovně
 • obecné soudy ČR při potřebě předložení důkazu v soudním řízení

Předávání osobních údajů v České republice:

 • společnost neprovádí

Předávání mimo společnost do ostatních zemí:

 • společnost neprovádí

V Praze dne 01.06.2021

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Fénix Praha

Síť papírnictví McPen se opět rozšířila! V pátek 4.5. jsme otevřeli novou prodejnu v NC Fénix v Praze. Věříme, že se vám bude líbit!

Zavřít
Pošlete nám svůj životopis

  X